Tests oposiciones TCAE I.C.S. (Cataluña) 2018

Bienvenida a tu Test oposiciones TCAE I.C.S. (Cataluña) 2018
Email
En quina de les situacions está indicada la posició de Fowler?

Assenyala l'afirmació correcta en relació amb les finalitats del nou model d'humanització de cures a les unitats de cures intensives dels hospitals de l'ICS:

En la comunicació amb un pacient, quan el/ella TCAI parafraseja, fa pauses, silencis i mostra interès, què està afavorint?

La pasteurització és un mètode de desinfecció:

La dentició completa d'un adult sa té en total de:

Davant el risc de lesió per pressió, quins serien els factors extrínsecs que afavoreixen la seva aparició?

Com s'anomena la part activa dels fòrceps?

En un pacient conscient, orientat, col·laborador i en el qual està indicat l'inici de la sedestació, com fem la transferència del llit a una cadira?

La motivació del treball en equip té dues dimensions; quina es una motivació intrínseca?

Dintre de les mesures encaminades a disminuir el risc de patir lesió per pressió, quines de les actuacions següents es INCORRECTA?

Quin periode comprèn l'edat neonatal?

Pel que fa a l'aplicació de subjeccions mecániques, assenyala la resposta falsa:

Quan parlem de dolor, hem de saber que:

Identifica quins signes corresponen a una lesió per pressió de grau II:

En un pacient a qui s'acaba de practicar una traqueotomía, és important:

Per fer una adequada higiene del cabell en un pacient amb cardiopatia isquèmica sotmès a ventilació mecànica i sedació, hem de:

En el procediment de sondatge rectal, què ha de saber el/la TCAI?

Les funcions dels nutrients són:

Les femtes d'un pacient amb iliostomia són:

En l'estirilització, les radiacions ionitzants tenen gran capacitat:

Segons l'Organització mundial de la salut, quan netejarem les mans amb solució alcohòlica com a mitjà habitualment preferent?

Les secrecions d'un pacient amb una tuberculosis respiratòria activa, les dipositarem en un continedor de residus tipus:

Quan es fa una recollida de femta d'un pacient autònom amb sospita de paràsits, el/la TCAI ha de tenir en compte que:

El Pla de Salut de Catalunya és un marc de refèrencia per a totes les actuacions públiques en matèria de salut de Catalunya amb l'objectiu principal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Els projectes s'agrupen en linies estratègiques. Quantes linies estratègiques hi ha al Pla vigent?

D'acord amb les indicacions de l'European Ressucitation Council (ERC) 2015, quina de les afirmacions següents és correcta en la reanimació cardiopulmonar (RCP) amb dos reanimadors?

Segons l'article 197.2 del Codi penal, és un delicte apoderar-se de dades reservades de caràcter personal d'un altre que es trobin registrades en un suport informàtic. De les afirmacions següents, assenyala quin NO és un agreujament:

Denominem tenesme vesical a:

Quan tenim un pacient amb deposició tipus melenes , volem dir que:

Per als equips sanitaris és molt important la comunicació. Quan volem transmetre i compartir informació, quins elements són necessaris?

Segons les noves guies AHA i European Ressucitation Council (ERC) 2015, en la cadena de supervivència per a l'RCP exitosa, quin seria el segon esglaó dels quatre esglaons que descriu?

El bec de lloro és:

Tot i que cada persona té unes característiques pròpies, en un infant sa, la denominada funció representativa simbòlica és una característica de la:

En relació amb la iniciació de la deambulació d'un pacient enllitat no col·laborador, podem dir que:

La visió de l'Institut Català de la Salut és:

Segons l'Organització Mundial de la Salut, en relació a la fricció de les mans amb una solució alcohòlica, és cert que:

En la comunicació no verbal hem d'observar:

La desinfecció és un procés que:

Segons l'Estatut marc, una de les afirmacions següents és un dret col·lectiu i no és un dret individual:

Quines són les posicions de treball que suposen una postura forçada, poden portar associades un risc postural i poden produir lesions per sobrecàrrega?

Una de les finalitats en la realització de la higiene del pacient és:

L'àcid peracètic és un sistema d'estirilització químic:

Les peces dentals s'organitzen en grups. Quina funció té cadascun?

A la consulta de salut sexual, quin tipus de preguntes ens facilitará la comunicació amb un adolescent?

En quins moments s'avalua l'índex d'Apgar al nounat?

En una pacient de 86 anys amb epicondilitis, quina consideració cal tenir en compte quan li hem de aplicar fred?

Quants premolars en total té un adult amb la dentició completa?

Quina és la postura correcta del professional per pevenir riscos posturals en mobilitzar un pacient enllitat de decúbit supí a lateral?

Segons l'Organització Mundial de la Salut, les cures pal·liatives tenen com a objectiu:

Dintre del marc de la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària, quina de les aformacions següents és un deure de la ciutadania?

En què consisteix el reflex de Moro?

La principal causa de la malaltia periodontal és:

Quina és la mesura preventiva de caigudes en un pacient que té mala visió i deambula habitualment?

Les mesures d'aïllament s'apliquen principalment per:

Un pacient té pautat canvis posturals i es troba en decúbit lateral dret. Cal parar atenció a l'hora de prevenir les lesions per pressió, per això hem de vigilar les zones que reben:

Quina dieta és la més indicada per a un pacient amb insuficiència renal?

Els nutrients més significatius del grup de cereals, llegums i tubercles són:

Quin és l'ordre a seguir per fer una higiene d'un adult fràgil amb grip A, conscient, orientat i enllitat?

Dintre del marc de la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària, quina de les afirmacions següents és un dret de la ciutadania?

En un pacient en coma, com es farà una adequada higiene bucal?

La temperatura axil·lar que s'ha mesurat a la Marta correspon a un estat de:

Quant a la freqüència respiratòria de la Marta, és cert que:

Per la freqüència cardíaca mesurada, podem dir que la Marta:

La tensió arterial de la Marta correspon a:

A l'hora de mesurar paràmetres del balanç hídric estricte que té prescrit la Marta, què hem de tenir en compte?

La pulsioximetria es:

La Marta pateix una lesió per pressió de grau:

Les funcions d'una TCAI a la consulta de ginecologia són:

En relació amb l'acollida de la Núria, la TCAI ha de mostrar-se:

La posició en la qual hem d'acomodar la Núria en una llitera ginecologica, tant per al cultiu com per la biòpsia, és:

Quan a la Núria se li practica el cultiu vaginal, la TCAI ha de:

A la consulta de ginecologia, l'espècul serveix per:

Un cop finalitzada la biòpsia, es recull el material i es procedeix a la neteja:

Durant la biòpsia s'ha utilitzat un espèculum rebutjable. A l'hora de gestionar aquest residu:

Quina serà l'actuació correcta de la TCAI en els últims moments de vida d'en Josep?

Després que el metge informi de la mort d'en Josep a la família, el seu fill comença a donar cops de puny a la paret. En quina fase de les etapes del dol podríem associar la reacció del fill, segons Klübber oss?

Quant parlem de rigor mortis ens referim:

Un cop es produeix la mort, la TCAI:

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *